Emy Procopés donationsfond

  • År:
  • Fondkapital:
    130 845,45 €
  • Grundkapital:
    72 400 mark + senare tillägg
  • Avkastning:
    5 233,82€
Emy Procopé. (Svenska centralarkivet, Helsingfors)
Emy Procopé. (Svenska centralarkivet, Helsingfors)

Fonden används för SLS verksamhet.

Emilia (Emy) Henrietta Procopé (1847–1940) gjorde sina största donationer 1908 då hon överlämnade stora innehav i bankaktier till både SLS och Svenska kulturfonden. För Svenska kulturfondens del blev Procopés bidrag den andra stora donation som möjliggjorde fondens grundande.

Emy Procopé föddes som prästdotter i Karis, gifte sig 21 år gammal med juristen, sedermera häradshövdingen i Virmo domsaga, Carl Berndt Procopé. Han avled 1884 och äktenskapet var barnlöst. Hustrun titulerades härefter änkehäradshövdingskan under sitt långa liv präglat av sjukdom.

Procopé skötte tidvis sin hälsa utomlands och var under många år bosatt i Stockholm innan hon en kort tid före sin bortgång återvände till hemlandet. Hennes filantropiska sinnelag måste alltså under hennes livstid förenas med egna behov av medel för uppehället.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.