Emil Alarik Hasselblatts minnesfond

  • År:
  • Fondkapital:
    16 759,49 €
  • Grundkapital:
    10 652 mark
  • Avkastning:
    670,38€
 Emil Alarik Hasselblatt. (Svenska litteratursällskapet i Finland)
Emil Alarik Hasselblatt. (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Fonden används för SLS verksamhet.

Fil.mag. Emil Alarik Hasselblatt (1874–1954) föddes i Uleåborg. Redan under den första studiehösten 1893 sökte sig den unge studenten till Universitetsbiblioteket för en frivillig tjänstgöring. När han fyra år senare avlade filosofie magisterexamen hade han också etablerat sig som en skicklig skribent. De första kriorna bestod av teaterrecensioner i tidningen Aftonposten. Senare skrev Hasselblatt teaterkritik i Nya Pressen och Finsk Tidskrift.

Sina litteratur- och bibliotekskunskaper förkovrade Hasselblatt med studier i de skandinaviska länderna. Därefter knöts han till Universitetsbiblioteket som amanuens, senare som bibliotekarie, under en tjänstgöring som blev närmare 40 år lång. Som litterär skribent skrev han flitigt i tidskriften Argus. Hasselblatt skrev också flera litteraturhistoriska och -kritiska arbeten. I sitt kändaste verk Dikt och diktare (1918) porträtterade han sin ungdoms främsta diktare.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.