Bokhandlare Bo Carleskogs fond

  • År:
  • Fondkapital:
    856 404,91 €
  • Grundkapital:
    1 217 750 mark
  • Avkastning:
    34 256,20€
Bo Carleskog. (Svenska litteratursällskapet i Finland)
Bo Carleskog. (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Fonden används "för pris eller stipendier som tilldelas finlandssvenska författare”.


Bokhandlaren Bo Carl Einar Carleskog (1913–1994) avled ogift och utan bröstarvingar. Carleskog fick 17 år gammal anställning i en bokhandel i Linköping. Efter genomgången bokhandelsmedhjälparskola blev Carleskog kvar i branschen i 53 år med de första anställningarna vid bokhandlar i Berlin och London. Under 15 år var han föreståndare för en bokhandel i Västerås innan han 1960 förvärvade Bergers Bokhandel i Skara som han drev tills han fyllde 70 år.

En bokhandlartidskrift utsåg Carleskog till Sveriges mest ”boksynta bokhandlare”. Carleskog hade två specialiteter i sitt stora sortiment: västgötalitteratur och finlandssvenska titlar. År 1972 stod han som förläggare för en av Västgöta-Bengtssons böcker i nyupplaga, Mina roligaste historier. Litteratur på svenska från Finland var han alltid angelägen om att framhålla och kunna erbjuda.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.