Bo Backströms fond

  • Fondkapital:
    4 712 490,49 €
  • Avkastning:
    131 949,73€

Fondens ändamål är att främja det svenska språkets fortbestånd i Finland. Det kan ske exempelvis  genom understöd till Svenska Klubben i Helsingfors r.f., främst för underhåll av klubbhuset vid Mauritzgatan 6 i Kronohagen.

Fonden kan även stöda andra likartade svenska kultursträvanden, institutioner eller projekt som stöder det svenska språket bland tvåspråkiga och som ökar förståelsen för finlandssvenska strävanden i vårt samhälle.

Vicehäradshövding Bo Backström (1926–2012) studerade juridik och arbetade största delen av sitt liv som ombudsman vid Oy W. Rosenlew Ab i Björneborg. Åren 1991–1996 fungerade han som verkställande direktör för Sigrid Jusélius Stiftelse i Helsingfors. Han hade en mängd förtroendeuppdrag och var engagerad i kommunalpolitiken. Han var aktiv inom Svenska Klubben och var också styrelsemedlem under många år. För sina omfattande samhälleliga meriter erhöll han både kommendörstecknet av Finlands Lejons orden och riddartecknet av första klass av Finlands Vita Ros.