Birger Petterssons fond

  • År:
  • Fondkapital:
    839 220,75 €
  • Grundkapital:
    två fastigheter + 616 376,77 mark
  • Avkastning:
    19 522,17€

Fondens ändamål är att främja finlandssvenskt kulturarbete.


Jordbrukaren Birger Petter August Pettersson (1913–1998) föddes som det andra barnet till jordbrukaren Johannes Pettersson (1877–1952) och Hulda, född Eriksson (1880–1962). Sonen gick i föräldrarnas fotspår då det gällde att bruka gården. Han tyckte det var någonting alldeles unikt med det hemman han ärvt och brukade – där behövdes varken traktor eller motorsåg. I stället använde han, som en av de sista på Houtskär, häst i arbetet.

Vänner och grannar säger sig sällan ha träffat en mer konservativ men samtidigt intelligent och vaken person. Pettersson följde noggrant med sin tid, läste tidningar och böcker och hade starka åsikter om det mesta. SLS  styrelse beslöt efter donationen att mangårdsbyggnaden från 1890-talet skulle renoveras och tas i bruk som en forskargård. Byggnaden kunde tas i bruk våren 2001.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.