Beatrice Gripenbergs fond

  • År:
  • Fondkapital:
    746 469,72 €
  • Grundkapital:
    aktielägenhet
  • Avkastning:
    29 858,79€
Beatrice Gripenberg. (Svenska litteratursällskapet i Finland)
Beatrice Gripenberg. (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Fonden används för SLS verksamhet.

Fru Anna Beatrice Gripenberg, född Hallberg (1888–1978), hade med byggnadsteknisk utbildning från Industriskolan praktisk kunskap och kapacitet. Först i turen att dra nytta av hennes förmåga var Lotta Svärd-rörelsen, där hon var med om att starta verksamheten i hemkommunen Grankulla. Hon blev även vald till viceordförande i styrelsen för Nylands distrikt. Hon var en utmärkt föreläsare men kunde också sätta upp sjukstugor med en kunnighet som förbluffade omgivningen.

Efter krigen fortsatte Gripenbergs sociala arbete inom Röda Korset och Folkhälsan. Hon ägnade sig ofta i det tysta åt hjälp- och understödsverksamhet också ur egen ficka.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.