B. F. Fröbergs testamentsfond

  • År:
  • Fondkapital:
    24 682,40 €
  • Grundkapital:
    2 000 mark
  • Avkastning:
    987,30€
B. F. Fröberg. (Helsingfors stadsmuseum)

Fonden används för SLS verksamhet.

Berndt Fredrik Fröberg föddes 1839 i Sjundeå, blev student från Borgå lyceum 1861 och började sedan studera juridik. Efter juris kandidatexamen och tingspraktik blev han vicehäradshövding 1868. Två år senare utnämndes han till kronolänsman i Lojo och 1875 till kronofogde i Helsinge (senare Vanda) härad. Han hann verka på posten i ett kvarts sekel innan han bad om avsked. Fröberg drabbades av de olagliga krav som de ryska myndigheterna ställde på statliga tjänstemän under den första russifieringsperioden i slutet av 1800-talet. Hellre än att frångå sina principer avgick han trots att den fulla pension som han var berättigad till inte beviljades honom. Som kompensation tilldelades han titeln hovråd.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.