Axel Ekströms fond

  • År:
  • Fondkapital:
    11 988,78 €
  • Grundkapital:
    200 000 mark
  • Avkastning:
    479,55€

Fonden används för SLS verksamhet.


Axel August Ekström (1863–1951) föddes i Viborg. Han kom i unga år till Helsingfors och blev en uppskattad och känd person i huvudstaden. Han blev filosofie magister vid universitet i Helsingfors. År 1908 var han på uppdrag av landets tobaksindustri på en studieresa till kontinenten. Han gav året därpå en utförlig rapport om beskattning av tobak i Tyskland och tobaksmonopolet i Österrike. Rapporten ledde till en statlig tobaksutredning i hemlandet. Men det dröjde hela tio år innan Finland införde den tobaksaccis som skulle ge staten betydande summor i intäkter varje år. Ekström ansågs ha gjort den inhemska tobaksindustrin en stor tjänst. Inom näringslivet togs Ekströms juridiska kunskaper till vara av försäkringsbolagen Fennia, Patria och Norma, vilkas direktioner han tillhörde.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.