Anna Maria Lundells musikfond

  • År:
  • Fondkapital:
    27 341,09 €
  • Grundkapital:
    16 493,33 euro
  • Avkastning:
    925,04€

På initiativ av Närpes Skolmusikkår r.f. instiftades Anna Maria Lundells musikfond 2007 med ett grundkapital på 16 493,33 euro som ett resultat av en insamling. Fondens förvaltning övertogs av SLS, som årligen till Närpes Skolmusikkår överlåter en stipendiesumma att disponeras av fondens stipendiekommitté. Enligt stadgarna är fondens syfte att genom utdelning av stipendier stöda musiklivet i Österbotten och speciellt inom Närpes stad.

Klarinettisten och tf. rektorn Pernilla Anna Maria Lundell (1970–2006) dog till följd av komplikationer i samband med en förlossning. Närpes Skolmusikkår önskade med musikfonden hedra en musiker som fostrats i kåren och som uppvisat anlag utöver det vanliga. Lundell gick på klass fem i Övermark skola när hon började spela klarinett i skolmusikkåren, där hon efter åtta års medverkan och avlagd examen i Närpes musikskola gick vidare i karriären. Hon utbildade sig till klarinettist och klarinettlärare vid konservatoriet i Jakobstad och vidareutbildade sig vid Sibelius-Akademin och musikvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Genom att inspirera och fostra nya klarinettister höll hon fortsatt kontakt med skolmusikkåren. Enligt musikkårens dirigent Anders Teir, som skrev hennes nekrolog, var hon en synnerligen inspirerande och effektiv pedagog.

Största delen av sitt yrkesverksamma liv verkade Anna Maria Lundell som musiklärare i Jakobstad. Efter flera år som timlärare vid Jakobstadsnejdens musikinstitut blev hon ordinarie klarinettlärare och var vid sin bortgång också dess vikarierande rektor. Utöver sin ordinarie lärartjänst hade hon engagemang på flera håll. Bland annat undervisade hon vid Kuulainstitutet, verkade som rektor för Martin Wegelius-institutets sommarkurser och arbetade tidvis som klarinettist i Vasa. Oberoende om det gällde stadsorkestern eller produktioner på Wasa Teater eller den finska stadsteatern i Vasa stod hon, enligt Teir, i alla sammanhang för en fullödig insats.

Initiativtagaren till Anna Maria Lundells musikfond, Närpes Skolmusikkår, har på drygt 50 år blivit något av en institution inom österbottniskt och finlandssvenskt musikliv. Musikkåren bildades 1958 med läraren Frans Mattans som initiativtagare. Han tillträdde då en lärartjänst vid Närpes medborgarskola efter att tidigare ha varit folkskollärare i Norrnäs och där musicerat med en liten blåsargrupp. År 1957 gästade norska Langesund Guttemusikkorps Närpes och gav idén till en liknande satsning. Halvsekeljubileet 2008 firade Närpes Skolmusikkår med evenemang utsträckta över hela året. Resurserna är tillräckliga för det mesta: musikkåren håller sig med två orkestrar och tre grupper drillflickor. Den stora a-orkestern består av 65 musikanter inkluderande ett big band med 20 musiker. Det blir en anslående syn med väldig effekt när musikkåren fulltalig spelar upp. Det har 15 länder fått uppleva under turnéer, men också en stor hemmapublik, inte minst vid idrottsevenemang som Stafettkarnevalen, em och vm i friidrott.