Anna Maria Lundells musikfond

  • År:
  • Fondkapital:
    28 232,62 €
  • Grundkapital:
    16 493,33 euro
  • Avkastning:
    988,14€
Anna Maria Lundell. (Privat ägo)
Anna Maria Lundell. (Privat ägo)

Fondens syfte är att genom utdelning av stipendier stöda musiklivet i Österbotten, speciellt inom Närpes stad.

Klarinettisten och tf. rektorn Pernilla Anna Maria Lundell (1970–2006) dog till följd av komplikationer i samband med en förlossning. Närpes Skolmusikkår önskade med musikfonden hedra en musiker som fostrats i kåren och som uppvisat anlag utöver det vanliga. Lundell började spela klarinett i skolmusikkåren när hon gick i femte klass i Övermark skola. Hon medverkade i åtta år och avlade sedan examen i Närpes musikskola och gick vidare i karriären. Hon utbildade sig till klarinettist och klarinettlärare vid konservatoriet i Jakobstad. Därefter vidareutbildade sig Lundell vid Sibelius-Akademin och musikvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Genom att inspirera och fostra nya klarinettister höll hon fortsatt kontakt med skolmusikkåren.

Största delen av sitt yrkesverksamma liv verkade Lundell som musiklärare i Jakobstad. Efter flera år som timlärare vid Jakobstadsnejdens musikinstitut blev hon ordinarie klarinettlärare och var vid sin bortgång också institutets vikarierande rektor.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.