Ane Gyllenbergs fond

  • År:
  • Fondkapital:
    601 442,66 €
  • Grundkapital:
    400 aktier i oy wärtsilä ab
  • Avkastning:
    21 050,49€
Ane Gyllenberg. Målning av Eric Vasström (Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Helsingfors)
Ane Gyllenberg. Målning av Eric Vasström (Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Helsingfors)

Den årliga avkastningen används för utdelning av ett kamratskapspris till första årets gymnasieelever vid fem skolor i Helsingfors och Grankulla. Sedan 1978 har kamratskapsprisen utdelats enligt följande:

Svenska normallyceum = 1 stipendium
Åshöjdens gymnasium = 3 stipendier
Brändö gymnasium = 2 stipendier
Gymnasiet Lärkan = 1 stipendium
Grankulla gymnasium = 1 stipendium

I samband med donationen till SLS gavs en utförligare motivering till kamratskapspriset:

”För karaktärens danande är det uppenbarligen av största betydelse, ifall människan under ungdoms- och uppväxtåren föranleds att taga ställning till många av de spörsmål, vilka mera direkt tränga sig på henne vid senare tidpunkt. Vi äro besjälade av övertygelsen, att det vore lyckligt ifall eleverna redan då de lämnat mellanskolestadiet ställs inför frågan, vad man bör fordra av en god medborgare, en karaktärsfast människa och en god kamrat. Med hänsyn härtill synes det oss lyckligast, ifall eleverna själva genom omröstning utdela ovannämnda kamratskapspris.”

I enlighet med donatorernas önskemål utser eleverna i gymnasiets första klass den klasskamrat som de finner mest förtjänt av priset.
 

Kommerserådet Carl Ane Gyllenberg (1891–1977) föddes som en av tre söner till förvaltaren Eskil Gyllenberg och hans hustru Emmy på Perheniemi gård i Itis socken. Som skyddskårist deltog han 1918 i den s.k. Pellingekårens strider mot röda gardet. Sin yrkesverksamma bana inledde Gyllenberg vid Åbo Aktiebanks huvudkontor. Fem år senare återvände han till Helsingfors och anställdes vid bankirfirman Tom Sahlberg. År 1925 inlöste Gyllenberg firman. Bankirfirman Ane Gyllenberg Ab blev ett framgångsföretag som skapade en betydande förmögenhet. Fru Signe Gyllenberg (1895–1977) fick formellt stå som donator till SLS vid sidan av sin make men blev inte noterad i fondens namn. Förfaringssättet överensstämmer med makarnas verklighet – maken var alltid i gång, medan hustrun levde ett stillsamt och tillbakadraget liv i skuggan av honom.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.