Alexandra Åhmans testamentsfond

  • År:
  • Fondkapital:
    47 256,81 €
  • Grundkapital:
    8 000 mark
  • Avkastning:
    1 890,27€
Alexandra Åhman (Museiverket Helsingfors, Antellska samlingarna)
Alexandra Åhman (Museiverket Helsingfors, Antellska samlingarna)

Fonden används för SLS verksamhet.

Alexandra Erika Eleonora Åhman (1839–1914) föddes i Tavastehus som dotter till glasmästaren Alexander Wickholm och hans maka Anna Lovisa Wilhelmina Winter, prästdotter från Korpilax. Trots att hemmet var välsituerat blev dotterns skolgång försummad. Hon uppges under hela sitt liv ha varit medveten om denna brist och det fick henne ”att ständigt ivra för understödjande av det uppväxande släktets bildningsmöjligheter”.

Äktenskapet med possessionaten Anders Johan Åhman ingicks i Helsingfors 1867 och var barnlöst. Paret bodde under några år i huvudstaden och innehade då bland annat Marie-Bad vid Mariegatan samt under en kortare tid Gumböle gård i Esbo. Efter förvärvet av Kristinebergs frälsehemman i Lappträsk bodde makarna där till mannens död 1882. Änkan sålde då hemmanet och flyttade tillbaka till Helsingfors.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.