Albert de la Chapelles fond

  • År:
  • Fondkapital:
    102 103,73 €
  • Grundkapital:
    106 732,26 euro
Albert de la Chapelle (Folkhälsans förbund, Helsingfors)
Albert de la Chapelle (Folkhälsans förbund, Helsingfors)

Fondens syfte är att tillsammans med Ekenäs stad utreda och planera en utveckling av Ekenäs museum så att fondens ändamål uppfylls. Fondens ändamål är att stöda och befordra kvalitetskonst, kultur och bildning i den svenskspråkiga miljön i Västra Nyland. Vikt bör fästas vid att utforska, dokumentera och åskådliggöra den herrgårds- och bruksmiljö som varit ett traktens särmärke. Ändamålen kan bland annat uppfyllas genom att fonden ekonomiskt och expertmässigt stöder Ekenäs museum så att museet på ett ändamålsenligt sätt kan verka för dessa syften; gärna i samverkan med andra organisationer med liknande mål. En framtidsvision är Ekenäs och Västra Nyland som allmänt kända och erkända högsäten för konst och kultur.

Akademiker, friherre Albert Fredrik de la Chapelles (1933–) intresse för västnyländsk kultur och miljö har sitt upphov i hans rötter i Tenala. Han är son till friherre René de la Chapelle och Stina, född Serlachius. Efter studentexamen 1950 utbildade sig Albert de la Chapelle till läkare. Han avlade medicine och kirurgie doktors grad 1962 och specialiserade sig på genetik. Senare var han forskare och tidvis föreståndare för Samfundet Folkhälsans Genetiska Institut från dess grundande 1962 till 2003.

Efter vidareutbildning i biokemi, bland annat i USA, verkade de la Chapelle som Finlands första professor i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet 1974–1997. Han erhöll som första medicinare titeln akademiker samma år han avgick. I stället för att pensionera sig mottog han en professur i cancer- och molekylargenetik vid Ohio State University i Columbus, USA. Som forskare från 1960-talet och forskarprofessor 1985–1995 tilldrog sig de la Chapelle internationellt intresse som en av pionjärerna inom cytogenetiken. Han lanserade kromosomanalysen i Finland och var först med att beskriva kvinnlig kromosomuppsättning hos vissa män. I samarbete med andra forskare inledde och utvecklade han den molekylära utforskningen av de så kallade finländska ärftliga sjukdomarna. de la Chapelles viktigaste forskningsresultatet är hans 1993 gjorda upptäckt av de gener som orsakar den vanligaste formen av ärftlig tjocktarmscancer.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.