Finlands svenska folkmusikinstitut

Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI) är ett informations- och dokumentationscentrum för svensk folkmusik- och danstradition i Finland.

Vi betjänar musikutövare, forskare, studerande, föreningar, massmedier och andra som är intresserade av folklig musik och dans.

Institutet tar tillvara, förvarar och publicerar både historiskt folkmusikmaterial och material som rör dagens musicerande. Inom ramen för SLS utgivning publicerar FMI

Vi ger ut musik både på streamingtjänster och på cd tillsammans med nutida artister, eller med traditionell musik ur våra arkivsamlingar. Produkterna säljs i Vetenskapsbokhandeln samt i SLS kundtjänst i Vasa.

Folkmusikinstitutet ordnar bland annat seminarier, programkvällar, konserter och visstugor. Vi samarbetar även med andra organisationer kring evenemang, läromedel och forsknings- och insamlingsprojekt som rör finlandssvenska musik- och danstraditioner.

 

Sök i FMI:s arkivmaterial på Finna

Kontakta oss

Folkmusikinstitutet finns i Vasa och är en del av SLS arkiv (Samlingarna i Vasa).

E-post: folkmusik@sls.fi
Telefon: +358 6 319 56 00