Vetenskapskarnevalen i Vasa

Välkommen på Vetenskapskarneval i Vasa! 

Den 19–20 november har intresserade chansen att höra forskare inom olika discipliner berätta om färska vetenskapliga rön och fascinerande forskningsprojekt mitt i centrala Vasa. Vetenskapskarnevalen i Vasa är ett helt nytt populärvetenskapligt evenemang för alla.

Publiken bjuds på sammanlagt 45 timmar av diskussioner och presentationer på fyra olika programscener: Köpcentrum Rewell, Dramasalen och Venny i Vasa stadsbibliotek samt Akademiska bokhandeln Gros. Under sju teman ‒ demokrati och samhälle, entreprenörskap och ledarskap, hälsa och välmående, kultur och kulturarv, skola och familj samt teknologi ‒ presenterar över 150 forskare sina vetenskapliga upptäckter på ett lättillgängligt sätt.

Vetenskapskarnevalens program kan ses på vetenskapskarnevalen.fi. Evenemanget är flerspråkigt med program på svenska, finska och engelska.

Scenprogrammen i Dramasalen och i Köpcentrum Rewell streamas live på vetenskapskarnevalen.fi/livestream, samt på Vasabladets, Österbottens Tidnings och Syd-Österbottens webbplatser.

Livestream från Köpcentrum Rewell

 

Livestream från Vasa stadsbibliotek, Dramasalen

 

Vetenskapskarnevalen i Vasa arrangeras av Svenska litteratursällskapet i Finland, Vasa universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Helsingfors universitet/Juridiska fakulteten och Hanken Svenska handelshögskolan i samarbete med Vasa stad och HSS Media.