Vetenskapskarnevalen i Vasa

  • 19.11.2021 - 11:00 till 20.11.2021 - 15:00
Välkommen på Vetenskapskarnevalen i Vasa! 

Under två dagar, 19–20.11.2021, och sammanlagt ca 45 timmar presenterar forskare från olika discipliner sin forskning för allmänheten. Programmet består av populärvetenskapliga föredrag, paneldiskussioner, intervjuer m.m. Programmet byggs upp kring temablock och försiggår parallellt i fyra olika lokaler. Teman är Demokrati och samhälle, Entreprenörskap och ledarskap, Hälsa och välmående, Kultur och kulturarv, Natur och hav, Skolan, Teknologi. Nyckelord inom samtliga teman är även Hållbarhet och Österbotten.

Evenemanget är tvåspråkigt.

Evenemanget arrangeras av Svenska litteratursällskapet i Finland tillsammans med Åbo Akademi, Vasa universitet, Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet,  Hanken Svenska handelshögskolan, Yrkeshögskolan Novia och Vaasan ammattikorkeakoulu Vamk.

Evenemangsinformationen uppdateras i början av hösten. 

Bild: Unsplash/ Olivia Leger