Vetenskapskarnevalen i Vasa

Välkommen på Vetenskapskarneval i Vasa! 

Den 19–20 november har intresserade chansen att höra forskare inom olika discipliner berätta om färska vetenskapliga rön och fascinerande forskningsprojekt mitt i centrala Vasa. Vetenskapskarnevalen i Vasa är ett helt nytt populärvetenskapligt evenemang för alla.

Publiken bjuds på sammanlagt 45 timmar av diskussioner och presentationer på fyra olika programscener: Köpcentrum Rewell, Dramasalen och Venny i Vasa stadsbibliotek samt Akademiska bokhandeln Gros. Under sju teman ‒ demokrati och samhälle, entreprenörskap och ledarskap, hälsa och välmående, kultur och kulturarv, skola och familj samt teknologi ‒ presenterar över 150 forskare sina vetenskapliga upptäckter på ett lättillgängligt sätt.

Vetenskapskarnevalens program kan ses på vetenskapskarnevalen.fi. Evenemanget är flerspråkigt med program på svenska, finska och engelska.

Scenprogrammen i Dramasalen och i Köpcentrum Rewell streamas live på vetenskapskarnevalen.fi/livestream, samt på Vasabladets, Österbottens Tidnings och Syd-Österbottens webbplatser.

Vetenskapskarnevalen i Vasa arrangeras av Svenska litteratursällskapet i Finland, Vasa universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Helsingfors universitet/Juridiska fakulteten och Hanken Svenska handelshögskolan i samarbete med Vasa stad och HSS Media.

Kultur på banken – samtal om språk och litteratur
Ordmoln med ord från J.L. Runebergs direkt "Den enda stunden"
Matilda Hakala mån, 08/09/2021 - 15:27
Programkväll Kultur på banken – samtal om språk och litteratur Språkbankerna i Sverige och Finland Lars Borin, Språkbanken i Sverige och Krister Lindén, Språkbanken i Finland Litteraturbanken i Sverige och Klassikerbiblioteket i Finland Dick Claésson, Litteraturbanken, och Anna Biström, Klassikerbiblioteket Programkvällen är gratis och öppen för alla. Programmet sänds direkt på sls.fi, Youtube och