26.2.2019 - 13:24, Sanna Jylhä

Ta hand om din historia – arkivvård hemma

Har du brev, fotografier, dagböcker eller andra betydelsefulla dokument som berättar din egen och din släkts historia? Om du svarade ja, läs idag och senare under året våra praktiska råd om hur du bäst tar hand om dem. Senare i år publicerar vi inlägg om fotografier och digitalt material, men idag handlar det om vad du kan göra så att dina pappershandlingar bevaras i gott skick så länge som möjligt.

Välj en trygg förvaringsplats

Den viktigaste åtgärden för att skydda ditt hemarkiv är att förvara det i lämpliga förhållanden. Pappershandlingar mår bäst i svala och torra utrymmen med god luftcirkulation, men det är också viktigt att förhållandena är stabila. Därför är det bättre att förvara samlingen inomhus i en normal rumstemperatur runt 20 grader än t.ex. i ett vindsutrymme som nog kan vara svalt på vintern men bli varmt och fuktigt på sommaren. Undvik också att förvara materialet vid en yttervägg eller nära en värmekälla, eftersom temperaturväxlingarna är större på sådana platser. Tänk också på att skydda materialet mot eventuella vattenskador: placera det på åtminstone 10 cm höjd från golvet och på avstånd från vattenrör. Genom att förvara dina papper inomhus i jämna förhållanden minskar du risken för att de skadas av skadedjur, mögel eller kemiska reaktioner.

Gå igenom och skydda handlingarna

När du hittat en bra förvaringsplats lönar det sig att ta en närmare titt på handlingarna. Vik ut hopvikta papper och rensa pappren från allt som i längden förstör dem, såsom gem, gummiband, tejp och plastfickor. Det här är också ett bra tillfälle att dela in materialet i tematiska helheter, ifall det inte finns en logisk inbördes ordning sedan tidigare. Lägg sedan in helheterna i skyddsomslag på vilka du skrivit en kort beskrivning av innehållet. Pappersomslag är bättre än kuvert eller plastfickor som kan avsöndra skadliga ämnen. Placera ännu omslagen in i tättslutande lådor så är materialet väl skyddat mot starkt ljus, damm och orenheter i luften. På arkivet används arkivbeständiga skyddsomslag och arkivlådor, men har du inte möjlighet att skaffa sådana kan du vika omslag av kopiepapper i A3-storlek och använda pafflådor.

I ett nötskal

Genom några enkla åtgärder kan du avsevärt förlänga livslängden på dina handlingar:  

  • Förvara arkivet inomhus i jämn temperatur och luftfuktighet, inte i vinds- eller källarutrymmen.
  • Ställ det inte vid en yttervägg, på golvet, nära vattenrör eller värmekällor.
  • Ta bort föremål som skadar papper.
  • Sätt dokumenten i skyddsomslag och lådor som skyddar dem mot slitage, ljus, damm och luftföroreningar.

Hör gärna av dig till oss ifall du har några frågor om arkivering, vi är glada att hjälpa till!

Lägg till ny kommentar