Bli medlem

Svenska litteratursällskapet i Finland är en förening öppen för alla som stöder SLS syften och verksamhet.

Som medlem kan du köpa SLS böcker med 50 procents rabatt (rabatten gäller ett exemplar av varje bok) i Vetenskapsbokhandeln. Du får medlemstidningen Källan som utkommer med två nummer per år. Vi skickar även årsboken Historiska och litteraturhistoriska studier till dig.

Medlemsavgiften är 25 euro per år för årsmedlemmar och 800 euro (engångsavgift) för ständigt medlemskap.

Du kan lämna in din medlemsansökan på nätet. Du får meddelande per post efter att din ansökan behandlats.