Bibliotek

SLS bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek med inriktning på den svenska kulturen i Finland.

I biblioteket finns såväl äldre som nyare litteratur inom det humanistiska området. Vi bidrar aktivt till forskning och utbildning, särskilt inom vårt eget tyngdpunktsområde, bokhistoria. Här finns flera bokhistoriskt värdefulla samlingar och en stor samling småtryck från olika tider.

bibliotek_bocker_foto_Janne_Rentola_Q6A4528

Biblioteket i Helsingfors är specialiserat på bokhistoria, etnologi, folkloristik, litteratur- och språkvetenskap samt person- och kulturhistoria. Av de skönlitterära författarna är särskilt Johan Ludvig Runeberg, Zacharias Topelius och de finlandssvenska modernisterna centrala för oss.

Biblioteket i Vasa är ett referensbibliotek med betoning på lokalhistoria, etnologi, folkloristik och folkmusik. Här finns också ett fonotek med i första hand svensk och finlandssvensk folkmusik.

Vi betjänar dig genom forskarsalslån och informationsservice. Kontakta gärna SLS kundtjänst före ditt besök, eftersom en del av litteraturen bör beställas fram en dag i förväg.

 

Sök i SLS bibliotekskatalog på sls.finna.fi

Sök pressmaterial i Brages pressarkiv