Svenska fornsånger 3

Verket Svenska fornsånger har ansetts vara den första vetenskapliga visutgåvan i Sverige, och den har blivit ett standardverk inom nordisk folklore- och visforskning. Den tredje delen, som upptar sånglekar, barnvisor, lekar och ramsor, har betraktats som ett pionjärarbete; den är den första samlingen småvisor av det här slaget som getts ut i tryck. Ur ett finländskt perspektiv har denna volym sitt särskilda intresse, då Arwidsson inspirerades att ta med sånglekar ur sin egen repertoar. Av bandets 105 sånglekar är 27 från Finland. Det är sånglekar som dansades och sjöngs på prästgårdar, på herrgårdar och vid stadsbaler i bl.a. Borgå och Åbo. I bokens inledning redogör Märta Ramsten och Ann-Mari Häggman för utgåvans bakgrund och betydelse för modern visforskning samt tecknar ett porträtt av dess utgivare.
Utgivningsår
2015
ISBN
978-951-583-291-7
Antal sidor
562
Bandtyp
Inbunden
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

I samma serie

Kommande
Bok
augusti

2024

Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson, Sofie Strandén

Kommande
Bok
augusti

2024

Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström, Susanne Österlund-Pötzsch

Bok

2009

Max Engman

Nyhet
Bok
februari

2024

Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren, Pia Ahlbäck

Kommande
Bok
april

2024

Kendra Willson