Georg Henrik von Wright

Om Wittgenstein

Skrifter 1936–2001

Våren 1939 uppstod en osannolik vänskap mellan den unge doktoranden Georg Henrik von Wright och Ludwig Wittgenstein, professor och tongivande lärare i filosofi i Cambridge. Mötet med Wittgenstein blev avgörande för von Wrights karriär och bidrog till att forma hans livssyn. Han har också format bilden av Wittgenstein genom att som en av tre arvtagare till Wittgensteins litterära kvarlåtenskap redigera och ge ut dennes efterlämnade manuskript.

Denna utgåva är en heltäckande samling av von Wrights svenskspråkiga skrifter om Wittgenstein. En del av materialet publiceras för första gången medan annat tidigare varit svårtillgängligt. Skrifterna ger fascinerande inblickar i Wittgensteins liv och tänkande, och beskriver de två filosofernas vänskap.

Boken utkommer som gratis e-bok och i webbformat på vonwright.sls.fi.

Författare
Georg Henrik von Wright
Utgivningsår
2022
978-951-583-573-4 (EPUB)
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Omslags­formgivare
Antti Pokela

I samma serie

Kommande
Bok
december

2024

Johannes Brusila

Nyhet
Bok
februari

2024

Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren, Pia Ahlbäck

Kommande
Bok
augusti

2024

Anna-Maria Åström, Fredrik Nilsson

Kommande
Bok
augusti

2024

Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson, Sofie Strandén