Källan 2023:1

1 Ledare

6 Guldkorn ur arkivet

7 Förfalskningar ger insikter i 1800-talets samhälle

10 Guld och gröna fibrer

15 Likhet inför lagen punkterade adelns privilegier

18 Tjugo år av förvaltningsreformer

21 Humanister och samhällsvetare behövs för att lösa vår tids stora utmaningar

22 Kulturarv för alla

26 Även solen har sina fläckar

29 När politik väcker starka känslor

30 Stor potential för svenskan i finska skolor

32 Skolgång på teckenspråk

34 Vi samlar in berättelser från forskarvärlden

35 Vad betyder bilen för dig?

38 Billigt smör och socker lockade på andra sidan Kvarken

40 Fem frågor till Martin Hårdstedt

41 Nytt ur SLS utgivning

Utgivningsår
2023
ISBN
978-951-583-
Antal sidor
48
Källan

I samma serie