Källan 2020:2

SLS tidning Källan. Läs om bland annat bokåret som torkade in, hur Topelius sagor tolkas i nya illustrationer och hur duande och niande väcker känslor.

1 Ledare
7 När finlandssvenskar möter nya ”andra”
9 Unik hushållsbok om kvinnornas arbete på herrgårdarna
12 Bokåret som torkade in
16 Big data visar hur nyheter spridits över Östersjön
19 ”För närvarande ligger filerna i molnet”
22 Ny dynamik i klassiska barnsagor
26 Kvinnliga författare i Österbotten lyfts ur glömskan
29 Både du och ni väcker känslor
32 Vilka samhällsfrågor brinner du för?
34 Gymnasisternas skrivförmåga utvärderas i ny bok
36 SLS stöder forskare även utanför Svenskfinland
38 Nytt ur SLS utgivning
45 Programkvällar våren 2021

Utgivningsår
2020
ISBN
978-951-583-
Antal sidor
48
Källan

I samma serie