Källan 2018:2

SLS tidning Källan. Läs om partypoeten Henry Parland, digitalisering av litteratur och Finland största orgel.

1 Ledare
4 SLS återbördade estniskt arkivmaterial efter 86 år
5 Idébanken – inspiration för din avhandling
6 Guldkorn ur arkivet
7 Varför digitalisera litteratur?
8 Lärarseminarium gav verktyg för normkritik
10 Ökad demokrati eller status quo?
14 Tidsbilder skapas i samarbete
16 ”Ett sätt att komma ett författarskap in på livet”
19 Den modernaste poeten
22 Finlands största orgel byggs i Österrike
26 Insamling avslöjar våra käraste landskap
28 Att rädda ögonblick från glömskan
32 Riva ner och bygga upp
34 Nordisk matkultur – en identitetsfråga
36 Matilda Westin skapade en österbottnisk författargård
40 Nytt ur SLS utgivning
45 Föredragsserien våren 2019

Utgivningsår
2018
ISBN
978-951-583-
Antal sidor
48
Källan

I samma serie