Källan 2018:1

SLS tidning Källan. Läs om Ulla-Lena Lundbergs vardag i Diktarhemmet, politisk poesi, de dolda sidorna hos filosofen Georg Henrik von Wright och mycket mer.

1 Ledare
5 Guldkorn ur arkivet
6 Fruktbar spänning mellan dikt och ideologi
7 Politiken som marknadsplats
8 De kodar Topelius värld
16 Diktarhemmet ska vara ett litteraturens hus
20 En fristad för litteraturen
22 Digert detektivarbete ledde till Björlingbiografi
24 Rösterna bakom insamlingsmaterialen
25 Nytt ljus på Georg Henrik von Wright
29 Expert på integration i Svenskfinland
30 Från författararkiv till ungdomsdanser
36 Pris, stipendier och understöd
38 En bit estnisk historia på Finna
40 Nytt ur SLS utgivning
45 Föredragsserien hösten 2018

 

Utgivningsår
2018
Antal sidor
48
Källan

I samma serie