Källan 2017:2

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.

1 Ledare
5 Guldkorn ur arkivet
6 Terrordåden filtreras genom våra turistbilder
7 Finland 100 – tillsammans 2017, osams 2018?
8 En 24 timmar lång hyllning till vetenskapen
12 Publikens berättelser blev magiskt drömspel
16 Politiskt liv med förhinder
19 Kråsnålslås och hattremont
23 Finlands sak var hans
24 Ellen Thesleff målade som en gud
28 Bröderna von Wrights växter möter äntligen sin publik
32 Minoritet i minoriteten
36 Föremålens kretslopp
39 Insamlingen Mitt landskap
40 Fotografering i förändring
42 Moskoviten utforskar vår Rysslandssyn
44 Nya böcker från SLS
49 Julhälsning

Utgivningsår
2017
Antal sidor
48
Källan

I samma serie