Källan 2010:2

Tema: Tidig finlandssvensk litteratur
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.

3 Framgångar och utmaningar. Ett lyckosamt jubileumsår är till ända
4 En litteratur mellan politik och estetik
7 Litteratur sprungen ur den svenska jorden
10 Narren versus skalden
13 Kolumn: Blinda fläckar
15 Elmer Diktonius goes Susan Sontag
16 Arkivens värld möter skolans – två arkivpedagogiska projekt för högstadier
19 Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar
21 Internationell bokhistorisk konferens i Helsingfors
23 Skriivär du taalsprååk? En enkät om talspråk i skrift
27 Sällskapsdjur till glädje och tröst. Berättelser om människans bästa vän
34 Tur, tydor och trolldom. Folkkultursarkivets pristävling nr 51
36 Villaavslutning, venetiansk afton eller veneziad – en webbenkät om sommarens sista fest
39 Alexander Armfelt – ministerstatssekreterare i S:t Petersburg
43 Talad svenska i Finland – i dag och i går
45 Hur lär sig finska elever svenskans strukturer?
49 Författarmanus, fängelsebrev, fotografier och filmer – nyförvärv till arkivsektorn
53 Aktuellt från SLS
55 Nya böcker
62 SLS:s föredragsserie

Utgivningsår
2010
Källan

I samma serie