Jeppolåtar efter Viktor Andersson 1901–1974

Gavs även ut som LP (FMI LP 3) och MC (FMI MC 3) 1981.
Skivan återger den traditionella Jeppomusiken som den spelades då av Jeppo bygdespelmän. I texthäftet som följer med skivan berättas om storspelmannen Viktor Andersson, om traktens andra legendariska spelmän och om det samhälle och sedvänjor i vilka musiken hade danats.

1. Menuett "Tain hiid en fiol"
2. Polska
3. Marsch "Jeposmetton"
4. Vals "Glasblåsarn"
5. Menuett "Stockholmsmenuetten"
6. Polska "Sparven lilla"
7. Schottis "Trill it fyri me"
8. Polka "Präti-Pitters polka"
9. Menuett "Pengar på fickon"
10. Polska "Tavastskojin"
11. Menuett "Pitters pigon"
12. Polska "Pinnan i gröitin"
13. Schottis "Viktors schottis"
14. Gästabåds annandagsmenuetten"
15. Polska "Trin som en rouvo"
16. Polka "Finska polkan"
17. Vals
18. Menuett "Pensar Anna Sofias brudmenuett"
19. Menuett "Bleckas Tildas brudmenuett"
20. Polska "Aderstu bastun"
21. Menuett "Fasmors menuett"
22. Schottis
23. Vals "Broändas Karl-Johan"

(Låtarna 1-12 från LP:ns A-sida, 13-23 från B-sidan)
Utgivningsår
2016
Serie
Folkmusik från Finlands svenskbygder

I samma serie

Skivor och noter

2023