Anna-Maria Åström, Fredrik Nilsson

Hushållet och tingen

Bokseriens andra volym sätter fokus på det materiella i hem och hushåll i olika sociala miljöer, från bondesamhället till herrgården, trästaden och sommarstugan. Vardagen är uppbyggd kring användningen av föremål som med tiden förändras, återupptäcks och ersätts med nya. Också värderingar och normer tar fysisk form i artefakter och boendeformer som utgör vår materiella kultur. Vardagsföremålen präglades länge av självförsörjningen men med det expanderande konsumtionssamhället introducerades helt nya föremål och behov. I boken granskas uppfattningen om och förhållandet till arbete, förströelse, mat, inredning och kläder under det långa 1900-talet.


Den tredelade bokserien är resultatet av forskningsprojektet "Vardagens rum – svensk kultur i Finland under 1900-talet". Den ger inblickar i den svenskspråkiga befolkningens liv i Finland – hur människorna genom olika sätt att agera, känna och tänka skapat meningsfulla sammanhang och vardagliga rum. Bilden av den heterogena finlandssvenska kulturen fördjupas tack vare ett rikt traditionsvetenskapligt källmaterial där människor berättar om sitt 1900-tal med egen röst.

Redaktör
Anna-Maria Åström, Fredrik Nilsson
Utgivningsår
2024
ISBN
978-951-583-613-7
Bandtyp
Inbunden
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Omslags­formgivare
Antti Pokela

I samma serie

Kommande
Bok
april

2024

Kendra Willson

Kommande
Bok
augusti

2024

Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström, Susanne Österlund-Pötzsch

Bok

2009

Max Engman

Nyhet
Bok
februari

2024

Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren, Pia Ahlbäck

Kommande
Bok
augusti

2024

Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson, Sofie Strandén