Sebastian Godenhjelm, Eija Mäkinen, Matti Niemivuo

Förvaltning och rättssäkerhet i Norden

Den nordiska välfärdsmodellen står inför stora utmaningar. Svårlösta samhällsproblem som klimatförändring, migration, pandemier, högerextrema rörelser och en åldrande befolkning sätter press på den offentliga förvaltningen och rättssäkerheten. Hur ska vi i framtiden förverkliga de grundläggande rättigheterna och organisera välfärden?

I den här antologin gör fjorton nordiska forskare en bred och kritisk granskning av den offentliga sektorns utveckling, utmaningar och möjliga lösningar ur ett juridiskt och statsvetenskapligt perspektiv. Boken tar avstamp i välfärdsstatens olika skeden och de nordiska förvaltningsorganens handlingskapacitet och befogenheter på olika nivåer.

Författarna betonar potentialen i ett ökat nordiskt samarbete och en mer reflekterande och pragmatisk förvaltningspolitik. Tillsammans kan länderna arbeta fram gemensamma handlingsmodeller gällande bland annat flyktingpolitiken och tillgången till rättslig prövning. Norden har också globalt ett särskilt ansvar att visa vad en aktiv och ansvarstagande stat kan åstadkomma tillsammans med sina medborgare.

I boken ingår abstrakt på finska och engelska. 

Redaktörernas förord

1. Matti Niemivuo: Välfärdsstatens uppkomst och upplösning ur ett finländskt perspektiv

2. Henrik Wenander: Förvaltningsorgan under parlamenten i Norden

3. Olli Mäenpää: Förvaltningsdomstolens beslutsmakt och dess gränser. Rättsskydd och förvaltningsprocess

5. Markku Suksi: Ändamålsbundenhetsprincipen som begränsning av maktmissbruk i Norden

6. Siv Sandberg & Stefan Sjöblom: Den kommunala självstyrelsen i Norden. Motståndskraftig och anpassningsbar men inte längre självklar?

7. Milla Vaha: Vägvisare inom den globala styrningen av klimatflyktingar? Flyktingkrisen 2015 och följderna för Finlands och Sveriges utlänningslagstiftning gällande skydd på grund av miljökatastrof

8. Hanna Tuominen: Norden och EU:s flyktingkris – mot en mer samstämd politik

9. Anna Barlow: Nordiska erfarenheter av tillgång till rättvisa. Försök att identifiera en överförbar nordisk modell för administration av rättshjälp

10. Göran Sundström: Att ta sig bortom New Public Management. En historisk-institutionell analys av fallet Sverige

11. Jon Christian Fløysvik Nordrum: Den nordiske lovgivningsmodellen– en modell for fremtiden?

12. Carsten Greve: Den nordiska reformpolitikens utveckling och utmaningar för den offentliga sektorn

13. Flóki Ásgeirsson: Rätten till god förvaltning. Borde de övriga nordiska länderna följa det finska föredömet?

14. Jyrki Tala: Framtidsutsikterna för det nordiska lagstiftningssamarbetet

Utmaningar och framtidsvisioner. Redaktörernas sammanfattande reflektioner

Redaktör
Sebastian Godenhjelm, Eija Mäkinen, Matti Niemivuo
Utgivningsår
2022
ISBN
978-951-583-558-1
978-951-583-567-3 (PDF)
978-951-583-566-6 (EPUB)
Antal sidor
352
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

I samma serie

Kommande
Bok
april

2024

Kendra Willson

Bok

2009

Max Engman

Kommande
Bok
juni

2024

Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström, Susanne Österlund-Pötzsch

Kommande
Bok
februari

2024

Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren, Pia Ahlbäck