Felspel

FMI CD 26. Felspels historia går tillbaka till slutet av 70-talet. Gruppens skiva innehåller främst traditionella spelmansmelodier från södra halvan av svensk­a Öster­botten. Låtarna spelas på fyra fioler, i egna arrangemang av traditionellt snitt, och med en lätt humoristisk kryddning.

 

1. Flågdansin, Replot
2. 443, polska, Petalax
3. Pinnin valssi, Kuortane
4. Annandagsmenuett, Tjöck
5. Tavaståsen, polska, Oravais
6. Sorbattji, polska, Malax
7. Glädjen och sorgen av Åke Grandell
8. Kyss me i assole bönder, polska, Vörå
9. Strömkarlen, av Mats Wester. Sverige
10. Irländsk vals
11. Hande fördärva
12. Lillvalsin, Petalax
13. Kopolskan, Peders
14. "Purmofenin", djävulspolska, Purmo 
15. Mollvals, Replot
16. Trådarin, masurka
17. Tyska klockor, polska, Solf
18. Tattarvalsin, Replot
19. Björndansin, södra Österbotten

Utgivningsår
2011
Serie
Folkmusik från Finlands svenskbygder

I samma serie

Skivor och noter

2023