Carola Ekrem, Pamela Gustavsson, Petra Hakala, Mikael Korhonen

Arkiv, minne, glömska

Arkiven vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1885–2010
Dokumentationen av det svenska kulturarvet i Finland har varit en av hörnstenarna i Svenska litteratursällskapet sedan starten 1885. Arkiv, minne, glömska är historien om hur arkivet har skapats och utvecklats, hur traditions- och språkmaterial har samlats in och hur historiska och litteraturhistoriska samlingar har tillförts genom donationer och förvärv. Boken visar hur vetenskapliga och ideologiska överväganden, personliga intressen och sociala kontakter – ibland även schismer – har bidragit till att forma arkivet och påverka den bild arkivmaterialet ger av den svenska kulturen i Finland. Principiella beslut har styrt valet av teman i stort. I praktiken har arkivarier, insamlare, meddelare och donatorer ställts inför konkreta frågor om vad som ska samlas in och sparas. Svaren har skapat den kulturskatt som finns i dag och gett oss en källa till vårt gemensamma minne, men också bidragit till att somligt fallit i glömska. I boken presenteras Historiska och litteraturhistoriska arkivets, Folkkultursarkivets och Språkarkivets historia från Svenska litteratursällskapets första år fram till i dag. Även de många personerna bakom samlingarna uppmärksammas.

Mikael Korhonen: Inledning
Petra Hakala: Svenska litteratursällskapet i Finland grundas
Carola Ekrem: "Belysandet af vår allmoges andliga lif". Traditionsinsamlingen inom Svenska litteratursällskapet
Pamela Gustavsson: Insamling av dialekter och ortnamn under 125 år
Petra Hakala: Arkivsamlingarna vid SLS. En spegling av kultursyn och självbild?
Mikael Korhonen: SLS arkiv mot 2000-talet

Författare
Carola Ekrem, Pamela Gustavsson, Petra Hakala, Mikael Korhonen
Utgivningsår
2014
ISBN
978-951-583-258-0
978-951-583-444-7 (PDF)
978-951-583-348-8 (EPUB)
Antal sidor
490
Bandtyp
Inbunden
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

I samma serie

Bok

2009

Max Engman

Kommande
Bok
augusti

2024

Anna-Maria Åström, Fredrik Nilsson

Kommande
Bok
december

2024

Johannes Brusila

Nyhet
Bok
februari

2024

Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren, Pia Ahlbäck

Nyhet
Bok
april

2024

Kendra Willson