2013 Årsredovisning

Verksamheten är Svenska litteratursällskapets årsredovisning.


1 Vd:s hälsning 
2 Tankar kring ordförandebytet 
4 Flytt till nytt kontor 
5 Författare donerade arkiv 
10 Paciusfonden 
12 SLS forskare disputerar 
14 Nya kontakter i Europa 
16 Topelius intresserar 
18 Arkivpedagogik 
19 Författarens högra hand 
22 Textkritiska utgåvor – kulturella byggstenar 
24 Pris och utmärkelser 
28 Traditionsvetenskapliga tidskrifter 
30 Livligt folkmusikår 
31 Föredrag och bokmässor 
34 Personalen 
35 Ekonomi och placeringar 
38 Förtroendeorgan och ledningsgrupp 
41 Årsberättelser, bokslut och förteckningar 
Utgivningsår
2014
Serie
Årsredovisning

I samma serie