2009 Årsredovisning

Verksamheten är Svenska litteratursällskapets årsredovisning.


1 Strategi
4 Arkiv och bibliotek
8 Förlagsverksamhet
12 Utgivningsprojekt
14 Märkesåret 1809
18 Forskning
22 Pris och stipendier
24 Förvaltning
26 Personal
27 Ekonomi och resultat
28 Förtroendeorgan
29 Årsberättelser, bokslut och förteckningar
Utgivningsår
2010
Serie
Årsredovisning

I samma serie