Tatiana Sundgrens fond

Fonden användes ”för ett pris till en österbottning som gjort en litterär insats genom att göra det annorlunda, gått motströms”. Fonden avslutades efter att det andra priset utdelats i författargården Abrams i Vörå 1999.

Författaren, socionomen Tatiana Sundgrens (1936–) beskrivning av fonden sammanföll med hennes egen uppfattning om sig själv. Hon hann pröva på mycket innan hon 1992 slog sig ned på Abramsgården i Vörå. Hon föddes i Bryssel som dotter till professor Albert Sundgren och Anita, född Ehrnrooth. Efter studentexamen 1955 bedrev Sundgren studier i litteratur vid Helsingfors universitet 1955–1957 och avlade två år senare socionomexamen. Hennes starka samhällsengagemang kom till uttryck redan i den första diktsamlingen Blyertsdagrar (1957) och likaså i den 20 år senare publicerade Körsbärskärnor. Den långvarigaste anställningen inföll som informationsredaktör vid Rundradion 1971–1982. I övrigt innebar 1980-talet och början av 1990-talet en tid av frilansjobb som journalist, översättare och kritiker.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.