Nanny och Emil Cedercreutz fond

Fonden används ”för svenska ändamål, exempelvis understöd åt vetenskapsidkare eller författare av svensk stam och svenskt tungomål”. Utdelning sker högst vartannat år.

Donatorn, friherrinnan Ebba Louise Nanny Cedercreutz, född Lagerborg (1866–1950), önskade ihågkomma sin mycket tidigare avlidne make i fondens namn. Emil Waldemar Cedercreutz (1852-1924) föddes i Viborg. År 1883 avlade han medicine licentiatexamen och åkte med stöd av ett stipendium utomlands för fortsatta studier. Hemkommen etablerade han sig som praktiserande läkare i Helsingfors och fortsatte med sin praktik livet ut. Han tjänstgjorde även som sjukhusläkare vid bland annat vid Eira sjukhus, som han var med om att grunda.

Nanny Cedercreutz var en för sin tid sällsynt kombination av matematiker, mor och författare. Hon föddes i Cannes i Frankrike, där fadern, kapten Alexander Vilhelm Lagerborg sökte lindring mot sin lungtuberkulos. Modern Anna Maria Christina, född Franzén, avled i barnsäng. År 1885 reste Nanny Cedercreutz till Genève för att studera franska men hon intresserade sig lika mycket för bergsklättring och matematik.

Efter studier i Stockholm med slutexamen i fysik fortsatte hon till Paris och Sorbonne, där hon 1890 stod för två uppmärksammade prestationer. Med ett föredrag i det franska matematiska sällskapet om integralkalkylens tillämpning på mekaniken blev hon invald i sällskapet, som den andra kvinnan någonsin. Samma år avlade hon sin licentiatexamen i Sorbonne.

År 1912 inledde Nanny Cedercreutz en ny bana som skönlitterär författare. Hon skrev aktivt ända till två år före sin död. Mest känd blev rimkrönikan Fröken Milla Lund och Fiken, hennes hund, som utkom på finska 1996.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.