Mauritz Hallbergs donationsfond

Fonden delades enligt gåvobreven in i två lotter. Den ena fick fritt disponeras av SLS. Den andra skulle användas till årlig prisbelöning den 16 maj. Priset skulle aldrig få understiga 10 000 mark och skulle ges för vetenskapligt arbete, i original utgivet i Finland på svenska. Om tillgångarna det medger kan flera arbeten belönas.

Statsrådet Mauritz Hallberg (1851–1924) har betecknats som en sann fosterländsk förkämpe för den svenska kulturen i landet. Han ledde ett trettiotal företag och engagerade sig under flera decennier i politik, samt hann med ytterligare ett särintresse, numismatiken. Hallberg föddes i Sverige, kom till Finland som barn och utbildades till maskinbyggare. Efter en tekniskt inriktad start i arbetslivet grundade han, tillsammans med sin svåger Hjalmar Schildt, handelsfirman Schildt & Hallberg.

Hallberg var också med om att starta några andra stora företag så som Jokkis-Forssa järnvägsbolag, Helsingfors Yllevarufabrikers Aktiebolag och Städernas Hypotekskassa. Hallberg tilldelades 1908 titeln statsråd för sina insatser inom politiken. Ett år före sin död, vid 72 års ålder, promoverades han till jubeldoktor vid Helsingfors universitet.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.

Hallbergs minnesmedalj skapades av konstnären John Munsterhjelm på beställning av Numismatiska föreningen i Finland efter att Hallberg avled 1924. 3D-modellen nedan är gjord i samarbete med Museiverket.