Karl Hjalmar Appelqvists testamentsfond

Fonden används för SLS verksamhet.

Karl Hjalmar Appelqvist (1862–1911), överlärare i de klassiska språken vid Svenska normallyceum i Helsingfors, hade vid sidan av sin lärarbana stått SLS nära. Appelqvist var en stor Runebergkännare och innehade upplagor med handskriftskollationer av nationalskalden, vilka han också testamenterade till SLS.

Appelqvist beskrevs efter sin död som en av ”landets yppersta pedagoger, en ovanligt kunskapsrik man icke blott i sina hufvudämnen, utan i de humanistiska ämnena öfver huvud samt i all synnerhet i pedagogik”. Hans läroämnen var latin, grekiska och historia samt pedagogik tillämpad på dåtidens praktiska lärarutbildning vid skolan.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.