Karl Emil Tollanders donationsfond

Fondens årliga ränta får enligt sällskapets förgottfinnande användas till prisbelöningar och understöd för skönlitterära arbeten på svenska eller för vetenskapliga forskningsarbeten inom området för SLS verksamhet.

Bankiren Karl Emil Tollander (1854–1911) föddes i Helsingfors som son till den från Sverige inflyttade Johan Magnus Tollander och hans estniska hustru Elvine, född Trompetter. Emil växte upp i en stor syskonskara i ett hem med livligt umgänge. Ett liknande umgänge med sångare, musiker och konstnärer präglade senare hans eget hem. Emil Tollander skrevs in i Tekniska realskolan i Helsingfors. Efter avlagd examen blev han antagen till Polytekniska institutet, senare Tekniska högskolan. Ingenjörsstudierna fick ett plötsligt slut då han under en gymnastiklektion föll från ett redskap. Han fick en skada som visade sig bli bestående, han blev svårt halt för resten av livet. En god familjevän ordnande arbete åt den olycksdrabbade ynglingen vid statsjärnvägarna.

Tollander hade tid och kvalifikationer för mycket mer än så: vid sidan av arbetet började han bedriva affärer med allt större framgång. Efter giftermålet 1888 med Elsa von Hertzen, enligt uppgift en bildad och samhällsintresserad dam, sköt affärsrörelsen fart och statens levebröd övergavs. Tollander skapade under två decennier en blomstrande bankirrörelse. Redan under sin livstid gjorde han sig känd som en förkämpe för sitt modersmål och för svenska kultursträvanden.

Karl Emil Tollanders pris delas ut på SLS årshögtid den 5 februari.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.