Janne och Hilma Söderströms fond

Fonden används för SLS verksamhet.

Fru Hilma Söderström efterlämnade 50 000 mark till SLS. Hon donerade beloppet ”att af sällskapet användas till befrämjande af dess syften enligt sällskapets fria pröfning”. Beloppet överlämnades 1920 och placerades enligt styrelsebeslut i Janne och Hilma Söderströms testamentsfond.

Hilma Söderström (1841–1917) gjorde donationen i sitt och sin bortgångne makes namn. J. A. Söderström var stadskassör och rådman och levde gott. Som välgörare uppträdde han med drag av hemlighetsmakeri och han unnade sig litet av livets goda på sitt favoritställe, Svenska Klubben i Helsingfors. Bland Janne Söderströms understödsobjekt fanns svenska folkskolan på Mataskär i Esbo som han var med om att grunda och underhålla.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.