Irma Carrells testamentsfond

Fondens ändamål är att ”årligen vid Sällskapets årshögtid den 5 februari utdela stipendier och understöd till finlandssvenska författare och vetenskapsmän för att därigenom främja inhemsk litterär verksamhet på svenska”.

Irma Irene Eleonora Carrell, tidigare af Forselles, född Bacher (1904–1996), levde ett långt och ombonat liv. Carrell skulle ha förblivit anonym utan det hem och den fond hon lämnade efter sig. Hon nöjde sig med avslutad flickskola, gjorde aldrig någon yrkeskarriär men levde gott med de tillgångar som fanns att falla tillbaka på.

Carrell gifte sig första gången 25 år gammal med tandläkaren Åke af Forselles. Det barnlösa äktenskapet upplöstes 1948. 15 år senare ingick hon sitt andra äktenskap med direktören Axel Birger Carrell, f.d. Carlsson. Maken hade gjort karriär som redare och direktör i ett shippingbolag. Han flyttade in i lägenheten på Bulevarden och makarna kunde unna sig ett bekvämt och intressant liv med resor och teaterbesök.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.