Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

Fondens syfte är att främja kulturella, vetenskapliga och allmännyttiga strävanden. Ändamålet förverkligas genom att understöd och stipendier ges till förtjänta personer eller organisationer som idkar studier i eller publicerar verk om teologi och kyrkohistoria, historia, svenska språket, miljövård och teknologi och inkluderande forskning kring och utvecklande av vindkraften.

Henrik Höijer utdimitterades från Tekniska högskolan 1921 och fick anställning vid Ab Agros, där han stannande i fem år. Han övergick i Centralandelslaget Labors tjänst, först som chef för maskinavdelningen och senare som teknisk direktör och företagets prokurist. Han gick i pension samma år han fyllde 67. I fackkretsar blev Höijer också känd för sina kurser och föredrag och han publicerade ofta specialartiklar i fackpressen. Ett av de ämnen han behandlade var hur moderna tröskhus skulle byggas.

Henrik Höijer gifte sig med Margit Blomberg 1953, efter att han varit änkling i drygt ett år. Margit arbetade som kontorist tills hon blev pensionerad. Hennes mor Anna hade som ung flicka kommit till Nådendal för att arbeta i en liten affär, ägd av Bernt Blomberg. Anna köpte en bondgård på cirka 100 hektar i Mellungsby öster om Helsingfors. Området inkorporerades 1946 med Helsingfors och blev tomtmark, vilket gjorde familjen Blomberg rik. Modern gjorde fortsatta placeringar i stenhus i Helsingfors och lämnade efter sig en betydande förmögenhet till sina tre barn.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.