Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

Fonden kan användas för beviljande av pris, stipendier eller understöd eller som tryckningsbidrag, i samtliga fall för vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten på svenska. SLS vetenskapliga råd kan vid behov anförtro beredningen av ärendena till en nämnd.

Diplomingenjör Henrik Höijer (1893–1984) var till en början en anonym donator. Senare framförde Höijer önskemål om att fonden skulle namnges efter hans bägge avlidna hustrur och honom själv. Sitt första äktenskap ingick han med Olga Ingrid Bask (1895–1952) och det andra med Margit Maila Blomberg (1907–1968).

Stordonatorn Henrik Höijer presenteras närmare i samband med Ingrid, Marrgit och Henrik Höijers donationsfond II.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.