Hedvig von Schantz fond

Fonden ska användas till att belöna ett biografiskt verk på svenska språket, skrivet av en finländsk författarinna eller författare. Styrelsen delar ut priset på förslag av allmänna prisnämnden.

Hedvig von Schantz (1865–1943) föddes i Reso och avled på Perno gård i samma kommun. Hon visade tidigt anlag för konst och hemslöjd och utbildningen blev grundlig. Hon avlade fullständig kurs i Finska Konstföreningens ritskola, lärarkurs vid Konstflitföreningens skola, privata studier för ritlärare och med ”högsta berömliga” vitsord en kurs vid pedagogiska slöjdanstalten i Helsingfors.

Sin yrkesbana startade Hedvig von Schantz med att inrätta en egen pedagogisk slöjdanstalt i Helsingfors. Den längsta tjänstgöringen inföll ändå som teckningslärarinna vid Svenska privata läroverket för flickor, den så kallade Laurellska skolan 1898–1926. Vid sidan av läraryrket var hon en flitig skribent i pressen och en efter hand allt skickligare silhuettklippare. Med utställningar i Åbo och Helsingfors befäste hon sin position som en av landets främsta silhuettkonstnärer, både vad gällde porträtt- och landskapssilhuetter.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.