Fanny och John Fellmans testamentsfond

Fonden används för SLS verksamhet.

Makarna John Baltzar Julius Fellman (1851–1921) och Fanny Fellman, född Jurvelius (1857–1931), skrev sitt gemensamma testamente redan 1918.
John Fellman härstammade från en gammal österbottnisk köpmannasläkt med sekelgamla affärstraditioner. Han etablerade sig i unga år som handlande  i Uleåborg och arbetade upp en agenturverksamhet som småningom kom att omfatta största delen av landet. Han var representant bland annat för en stor engelsk trävarufirma och ett betydande tyskt kvarnverk. Familjen flyttade före första världskrigets utbrott till Helsingfors och levde därefter ett stilla familjeliv med en samlad förmögenhet som trygghet.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.