Carl Gustaf Estlanders minnesfond

Fondens ränta fastställdes till att ”användas att vid Sällskapets årsfest den 5 februari utdelas som pris för något litterärt, estetiskt eller historiskt arbete på svenska språket enligt styrelsens närmare bestämmande”.

Donator var Carl Gustaf Estlanders dotter, Hedvig Maria Estlander (1865–1946). Hon var ett av åtta barn i äktenskapet mellan C. G. Estlander och Helena Aurora Federley. Hedvig Estlander utförde nästan hela sin livsgärning som lärare i Helsingfors. Först undervisade hon under ett decennium historia vid Privata svenska flickskolan och sedan franska och svenska vid Svenska fruntimmersskolan, senare Svenska flicklyceet. Efter att först i några år har verkat som tf. föreståndarinna utnämndes hon 1915 till rektor för skolan och dess fortbildningsläroverk. Från denna tjänst pensionerades hon femton år senare men kvarstod ännu under fem år därefter som timlärare.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.