Astrid och Bertel Appelbergs fond

Fonden ska årligen dela ut ett stipendium till en finlandssvensk författare.

Makarna Gustaf Bertel Appelberg (1890–1977) och Astrid Alexandra Appelberg, född Elfgren (1893–1967), var samhällsengagerade som få, ofta med gemensamma intressen. I kampen för Finlands självständighet och i uppbyggnadsarbetet därefter gjorde båda en betydande insats.

Professor Bertel Appelberg kom tidigt med i Aktiva kommittén för Finlands frigörelse. Han arbetade till förmån för jägarrörelsen och var hösten 1917 och vintern 1918 verksam inom Utlandsdelegationen i Stockholm. Han fungerade också som landets konsul i Haparanda under en kort tid. Bertel Appelberg var även bokförläggare, industriman, kultur- och litteraturfrämjare, skriftställare och kulturhistoriker. Sitt livsverk utförde Appelberg som verkställande direktör för Söderström & Co Förlagsaktiebolag från 1917 till 1960.

Astrid Appelberg var med och hjälpte stridande landsmän och engagerade sig djupt i Lotta Svärd-rörelsen efter inbördeskriget. Hon delade sin mans intresse för att stöda författare och konstnärer och tillsammans njöt de av teater och musik.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.