Anna Augusta Granbergs testamentsfond

Fondens syfte är att räntan på kapitalet ska ”utdelas som pris – hvilket pris städse bör tilldelas endast kvinnlig författare”. Priset heter numera Granberg-Sumeliuska priset.

Lärarinnan Anna Augusta Granberg (1827–1905) avled ogift 77 år gammal i Åbo. Testamentet klandrades av en släkting i sidled och det resulterade i en fem år lång rättsprocess. Frågan avgjordes i Åbo hovrätt där testamentet vann laga kraft. År 1910 kunde sålunda dödsboets kvarvarande behållning utbetalas till SLS.

Anna Augusta Granberg hade fått uppleva hur svårt det var att som kvinna göra sig gällande på 1800-talet i en mansdominerad värld. Tidigt intresserad av teckning sökte hon inträde i landets äldsta ritskola, som Finska Konstföreningen övertog i Åbo 1849. Hon möttes av beskedet att skolan inte var till för fruntimmer. Senare studerade hon måleri i Sverige, Schweiz och Frankrike. Den egna produktionen blev rätt liten men Granberg uppges ha varit skicklig på att kopiera kända konstnärers verk i Louvren.

Hemkommen blev Granberg lärarinna i teckning och franska vid Heurlinska fruntimmersskolan i Åbo. Lärarinna förblev hon upp i hög ålder med undantag för vissa avbrott när konstnärskallet förde henne till Paris eller när hennes intresse för arkeologi drog henne till andra platser. Som en tidig förespråkare för kvinnoemancipationen gick hon från ord till handling och avlade ännu 68 år gammal en examen i pedagogik.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.