Henry Parlands Skrifter

Henry Parlands Skrifter

Henry Parland (1908–1930) var en av de ledande modernisterna på svenska i Finland och kanske den modernaste av dem alla. Han var speciellt intresserad av urbana fenomen som teknik, reklam och film, och var den första egentliga filmkritikern i Finland. Parlands roman Sönder har utkommit i översättning till tyska, engelska, finska, franska, ryska, spanska och litauiska. Hans dikter i urval har också översatts till ett antal språk, bland dem engelska, tyska, franska och spanska.

År 2005 utgav SLS Sönder som textkritisk utgåva och i januari 2015 inleddes arbetet med utgivningen av Parlands samlade produktion. Första delen av Skrifter, som omfattar författarens dikter, planeras utkomma 2018 både i tryck och som fritt tillgänglig digital utgåva. Den textkritiska utgåvan av dikterna omfattar både de dikter som trycktes under författarens livstid eller postumt och hittills opublicerade verk. Den digitala utgåvan innehåller också författarens olika versioner av enskilda dikter. De övriga delarna av Skrifter omfattar skönlitterär prosa, publicistik och korrespondens.