Bergö

Bergö, äldre kvinna

Björköby

Björköby, yngre man
Björköby, äldre kvinna och man

Esse

Esse, yngre man

Gamlakarleby

Gamlakarleby, yngre man
Gamlakarleby, äldre man
Gamlakarleby, yngre kvinna

Jakobstad

Jakobstad, yngre kvinna
Jakobstad, yngre man
Jakobstad, äldre kvinna
Jakobstad, äldre kvinna
Jakobstad, äldre man

Jeppo

Jeppo, äldre man

Karleby

Karleby, yngre kvinna
Karleby, äldre kvinna

Kaskö

Kaskö, yngre kvinna
Kaskö, äldre kvinna
Kaskö, äldre man

Korsholm

Korsholm, yngre kvinna
Korsholm, äldre kvinna

Korsnäs

Korsnäs, yngre kvinna
Korsnäs, äldre man

Kristinestad

Kristinestad, yngre man
Kristinestad, äldre man

Kronoby

Kronoby, yngre kvinna
Kronoby, äldre man

Kvevlax

Äldre inspelning från Kvevlax
Kvevlax, yngre man
Kvevlax, äldre man

Lappfjärd

Lappfjärd, yngre kvinna
Lappfjärd, äldre man
Äldre inspelning från Lappfjärd

Larsmo

Larsmo, äldre man
Larsmo, äldre kvinna
Larsmo, yngre man

Malax

Malax, yngre man

Maxmo

Maxmo, yngre man
Maxmo, äldre kvinna

Munsala

Äldre inspelning från Munsala
Munsala, yngre kvinna och man
Munsala, äldre kvinna och man

Nedervetil

Äldre inspelning från Nedervetil
Nedervetil, yngre kvinna
Nedervetil, yngre man
Nedervetil, äldre kvinna

Nykarleby

Nykarleby, yngre kvinna

Nykarleby landskommun

Nykarleby, yngre man
Nykarleby landskommun, yngre man
Nykarleby landskommun, äldre kvinna

Närpes

Äldre inspelning från Närpes

Oravais

Oravais, yngre man
Oravais, äldre kvinna

Pedersöre

Pedersöre, yngre kvinna
Pedersöre, yngre kvinna
Pedersöre, äldre man
Pedersöre, äldre kvinna

Petalax

Äldre inspelning från Petalax

Purmo

Äldre inspelning från Purmo
Purmo, yngre man

Pörtom

Pörtom, yngre man
Pörtom, äldre man

Replot

Äldre inspelning från Replot
Replot, yngre kvinna
Replot, äldre man

Sideby

Sideby, två yngre män

Solf

Solf, äldre kvinna
Solf, yngre man

Sundom

Sundom, yngre kvinna
Sundom, äldre man

Terjärv

Terjärv, yngre kvinna
Terjärv, yngre man
Terjärv, äldre man

Tjöck

Tjöck, äldre kvinna

Vasa

Vasa, yngre kvinna
Vasa, yngre kvinna
Vasa, yngre man
Vasa, äldre kvinna
Vasa, äldre kvinna
Vasa, äldre man
Vasa, äldre man

Vörå

Vörå, äldre man
Äldre inspelning från Vörå
Vörå, yngre kvinna

Öja

Öja, yngre kvinna
Öja, äldre man

Övermark

Övermark, äldre kvinna
Övermark, yngre kvinna