Bergö

Bergö, äldre kvinna

Björköby

Björköby, yngre man
Björköby, äldre kvinna och man

Esse

Esse, yngre man

Gamlakarleby

Gamlakarleby, yngre kvinna
Gamlakarleby, yngre man
Gamlakarleby, äldre man

Jakobstad

Jakobstad, yngre kvinna
Jakobstad, yngre man
Jakobstad, äldre kvinna
Jakobstad, äldre kvinna
Jakobstad, äldre man

Jeppo

Jeppo, äldre man

Karleby

Karleby, yngre kvinna
Karleby, äldre kvinna

Kaskö

Kaskö, äldre kvinna
Kaskö, äldre man
Kaskö, yngre kvinna

Korsholm

Korsholm, yngre kvinna
Korsholm, äldre kvinna

Korsnäs

Korsnäs, yngre kvinna
Korsnäs, äldre man

Kristinestad

Kristinestad, yngre man
Kristinestad, äldre man

Kronoby

Kronoby, yngre kvinna
Kronoby, äldre man

Kvevlax

Kvevlax, yngre man
Kvevlax, äldre man
Äldre inspelning från Kvevlax

Lappfjärd

Lappfjärd, yngre kvinna
Lappfjärd, äldre man
Äldre inspelning från Lappfjärd

Larsmo

Larsmo, äldre man
Larsmo, äldre kvinna
Larsmo, yngre man

Malax

Malax, yngre man

Maxmo

Maxmo, äldre kvinna
Maxmo, yngre man

Munsala

Munsala, yngre kvinna och man
Munsala, äldre kvinna och man
Äldre inspelning från Munsala

Nedervetil

Nedervetil, yngre kvinna
Nedervetil, yngre man
Nedervetil, äldre kvinna
Äldre inspelning från Nedervetil

Nykarleby

Nykarleby, yngre kvinna

Nykarleby landskommun

Nykarleby, yngre man
Nykarleby landskommun, yngre man
Nykarleby landskommun, äldre kvinna

Närpes

Äldre inspelning från Närpes

Oravais

Oravais, yngre man
Oravais, äldre kvinna

Pedersöre

Pedersöre, äldre kvinna
Pedersöre, yngre kvinna
Pedersöre, yngre kvinna
Pedersöre, äldre man

Petalax

Äldre inspelning från Petalax

Purmo

Purmo, yngre man
Äldre inspelning från Purmo

Pörtom

Pörtom, äldre man
Pörtom, yngre man

Replot

Replot, yngre kvinna
Replot, äldre man
Äldre inspelning från Replot

Sideby

Sideby, två yngre män

Solf

Solf, yngre man
Solf, äldre kvinna

Sundom

Sundom, yngre kvinna
Sundom, äldre man

Terjärv

Terjärv, yngre kvinna
Terjärv, yngre man
Terjärv, äldre man

Tjöck

Tjöck, äldre kvinna

Vasa

Vasa, yngre kvinna
Vasa, yngre kvinna
Vasa, yngre man
Vasa, äldre kvinna
Vasa, äldre kvinna
Vasa, äldre man
Vasa, äldre man

Vörå

Vörå, yngre kvinna
Vörå, äldre man
Äldre inspelning från Vörå

Öja

Öja, äldre man
Öja, yngre kvinna

Övermark

Övermark, yngre kvinna
Övermark, äldre kvinna