6

Maria Lovisa Lindemans testamentsfond

Maria Lindeman Bildkälla: Helsingfors stadsmuseum
År: 
1897
Grundkapital: 
5000 mark
Fondkapital: 
65 186.75 €
Avkastning: 
2 607.47 €

Det skulle dröja länge innan den första kvinnan fick en plats i litteratursällskapets styrelse, men för sällskapets idé och syfte vaknade det kvinnliga intresset tidigt. Redan före en kraftigt ökande tillströmning av kvinnliga medlemmar på 1910-talet kom tre damer att dokumentera sig som donatorer.

Först ute var apotekaränkan Maria Lovisa Lindeman (1822–97), som avled i en ålder av 75 år. Hennes man Carl Lindeman hade i likhet med många andra apotekare skapat en icke obetydlig förmögenhet, som hans efterlevande hustru under 22 år förkovrade genom sparsamhet och omtanke. De hade redan 1875 upprättat ett gemensamt testamente, till vilket fru Lindeman senare fogade litteratursällskapet som förmånstagare. Hon hade inskrivits som medlem redan under dess första verksamhetsår.

Maria Lindeman blev under sin livstid känd i Åbo för sin omsorg om nöd- lidande människor och understöd till välgörenhetsinrättningar. Själv uppges hon ha levt i största tillbakadragenhet. När hon avled, sörjd av anförvanter, vänner och trotjänare, uppskattades hennes förmögenhet till närmare 500 000 mark, motsvarande ca 2,25 miljoner euro i 2008 års penningvärde.

I testamentet upptogs en hel mängd förmånstagare, bland dem litteratursällskapet med 5 000 mark utan specificerat ändamål. De största gåvosummorna uppgick till 30 000 mark och merparten av förmögenheten fördelades på objekt i Åbo med omnejd. Finska Litteratursällskapet blev dock ihågkommet med 25 000 mark. När alla summor hade fördelats två år efter donators död, återstod ännu en betydande del, som enligt testamentet tillföll fattighusdirektionen i Åbo.