Society of Swedish Literature in Finland

The Society of Swedish Literature in Finland (SLS) is a scholarly society for the preservation and dissemination of knowledge about Finland-Swedish culture. SLS publishes scholarly literature, maintains archives and libraries, funds research, awards literary and scholarly prizes, and gives grants for scholars.

SLS was established in 1885 in memory of the Finnish national poet
Johan Ludvig Runeberg.

News

Normer möter mångfald i ny antologi om det svenska i Finland

Normer möter mångfald i ny antologi om det svenska i Finland

SLS nya bok Föreställda finlandssvenskheter visar hur det svenska i Finland tar sig flera olika former och uttryck. I antologin undersöker åtta författare hur det finlandssvenska gestaltas i bland annat tidningsdebatt, webbdiskussioner och läroböcker i historia.

Read more Show all

The Annual Celebration of the Society of Swedish Literature in Finland 2017

Watch the celebrations

Follow us on Twitter!

Ritarikatu 5
00170 Helsinki
Finland
Kauppapuistikko 23
65100 Vaasa
Finland